"Zdravá akademická kultura je základem vědecké práce."

Kontakt

Chtěli byste s námi spolupracovat na nějakém příštím workshopu? Chcete slyšet zahraniční zkušenosti s vědou přímo z první ruky? Něco se vám na workshopu nelíbilo nebo máte nápad, jak dál? Napište nám na sharing@czexpats.org.

Sledujte Czexpats in Science

Připojte se na Slack.

Náš příběh

Silným principem činnosti spolku Czexpats in Science je setkávání lidí. Věda je sociální záležitost a dobré nápady se nejsnáz rodí v kuchyňce nad šálkem kávy. Ideálně pokud je káva dobrá a hned vedle visí tabule s křídou.

Každoročně pořádáme předvánoční Konferenci pod stromeček, kde se potkávají vědkyně a vědci působící v zahraničí a také ti, kteří se po zahraniční zkušenosti vrátili zpět do ČR. První workshop pro studenty #naPhdVen se také týkal akademické mobility. Navázali jsem spoluprací s Masarykovou univerzitou v Brně, kde se každoročně účastníme jejich PhD programu FRESHERS.

Pořádně se položit do pořádání workshopů nám umožnila až podpora německé Humboldtovy nadace. Prostřednictvím Humboldt Alumni Award pro Michala H. Koláře jsme získali finance a elán zlepšovat akademickou kulturu v ČR. Vytyčili jsme tři pilíře projektu: akademickou mobilitu, správnou vědeckou praxi a zdravé pracovní prostředí. Podle nás je v Česku co zlepšovat. Inspiraci hledáme u vás, mezi czexpaty.

Lidé

Michal H. Kolář, Ph.D.

vedoucí projektu

Michal učí a bádá na Ústavu fyzikální chemie na VŠCHT Praha. Jeho výzkumná skupina se zaměřuje na otázky související se syntézou proteinů na ribozomech a dynamikou biomolekul. Přes 20 let jezdí na Běstvinu.

Anna Altová

projektová manažerka

Anna studuje doktorát na Katedře demografie a geodemografie na PřF UK v Praze. Zabývá se epidemiologií nádorových onemocnění. Anna je jednou z hlavních postav týmu pořádajícího Konferenci mladých demografů.

Odborná rada