Dobrá výzkumná skupina

19. 10. 2022 od 14:00, Olomouc

Workshop o tom, jak poznat dobře fungující výzkumnou skupinu a vedoucího, který vám pomůže vědecky vyrůst. Nejde jen o to, jaké má laboratoř vybavení, nebo jaké know-how se můžete naučit. Lidé, kterými se obklopíte v pracovním prostředí, vás mohou ovlivnit na dlouhé roky dopředu. Diskutovat a přednášet budou vědkyně a vědci se zkušenostmi z více než jedné výzkumné skupiny.

Registrace

Workshop je určený pro studentky a studenty se zájmem o akademickou kariéru. Nejužitečnější podle nás bude na pro ty v magisterských a doktorských studijních programech. Účast je zdarma.

Za podporu děkujeme Nadaci Alexandera von Humboldta.

Otázky na panelisty napište do komentáře při registraci.

Program

14:00 - 14:05

Úvodní slovo (MH Kolář)

14:05 - 15:10

Krátké přednášky hostů (J Klimeš, K Rohlenová, V Smutná, Š Timr)

15:10 - 15:20

přestávka

15:20 - 16:00

Panelová diskuze

16:00- 17:00

Neformální diskuze, káva a zákusek


Hosté

Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Jiří je vědecký pracovník na Katedře chemické fyziky a optiky Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Studuje vlastnosti materiálů na atomární úrovni pomocí počítačových simulací založených na kvantové mechanice. Dále se věnuje analýze přesnosti a spolehlivosti těchto metod a jejích počítačových implementací pro popis síly vazeb mezi molekulami nebo molekulami a povrchy pevných látek. Vystudoval chemickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, doktorát získal u Angelose Michaelidise na University College v Londýně a poté několik let působil jako postdoktorand u Georga Kresse na Vídňské univerzitě. Po návratu do Čech získal grant Marie Sklodowska Curie na Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského a následně na MFF UK granty Primus a ERC.


Mgr. Kateřina Rohlenová, Ph.D.

Biotechnologický ústav AV ČR

Kateřina začala svou vědeckou dráhu během doktorského studia u prof. J. Neužila v Praze v Biotechnologickém ústavu Akademie věd ČR, kde se věnovala metabolismu buněk karcinomu prsu. Během svého postdoktorského studia v laboratoři prof. P. Armelieta (VIB -Center for Cancer Biology, KU Leuven) v Belgii se zaměřila na endoteliální buňky, stromální složku, která zajišťuje krevní zásobení nádoru. Charakterizovala nádorový endotel pomocí výkonné technologie omics pro jednotlivé buňky a identifikovala nové molekulární přístupy k cílení na abnormální nádorové cévy. Její práce byla oceněna cenou Wernera Risaua za vynikající studii v oblasti endoteliální biologi. V roce 2020 se Kateřina vrátila do České republiky, aby v Biotechnologickém ústavu BIOCEV založila novou výzkumnou skupinu.

Mgr. Veronika Smutná, Ph.D.

Institut de Recherches Internationales Servier, Paříž

Veronika vystudovala Molekulární a buněčnou biologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve druhém ročníku magisterského studia absolvovala půlroční pracovní stáž programu Erasmus v laboratoři institutu Gustave Roussy ve Villejuif u Paříže. Úspěšná stáž vyústila v nabídku pokračovat v tématu v rámci doktorátu. V roce 2016 obhájila PhD na téma využití vysokokapacitních genomických metod v identifikaci biomarkerů v rakovině prsu. Od absolvování pracuje v R&D francouzské farmaceutické firmy Servier se sídlem na předměstí Paříže a mezinárodní působností.
V Servier se Veronika věnuje koncepci klinického testování léčiv proti rakovině - z pohledu strategického plánování klinických studií, vědecko-lékařského dohledu nad údaji pacientů a designu biomarkerových analýz v raných fázích klinického hodnocení. Jako rodačka z Hané se i po 11 letech života ve Francii ráda vrací do Olomouce, k rodině i k alma mater.

Mgr. Štěpán Timr, Ph.D.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR

Štěpán se zabývá počítačovými simulacemi proteinů a dalších biomolekul. Po dokončení doktorátu ve skupině prof. Pavla Jungwirtha na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR odjel jako postdoktorand na necelé čtyři roky do Paříže, kde získal stipendium Marie Skłodowska-Curie. Nyní, po návratu do Čech, zakládá vlastní výzkumnou skupinu na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.