Dobrá výzkumná skupina

10. 12. 2021 od 10:00, online

Workshop o tom, jak poznat dobře fungující výzkumnou skupinu a vedoucího, který vám pomůže vědecky vyrůst. Nejde jen o to, jaké má laboratoř vybavení, nebo jaké know-how se můžete naučit. Lidé, kterými se obklopíte v pracovním prostředí, vás mohou ovlivnit na dlouhé roky dopředu. Diskutovat a přednášet budou vědkyně a vědci se zkušenostmi z více než jedné výzkumné skupiny.

Workshop bude předcházet výroční Konferenci pod stromeček na téma Otevřenost české vědy. Registrujte se na webu konference.

Registrace

Workshop je určený pro studentky a studenty se zájmem o akademickou kariéru. Nejužitečnější podle nás bude na pro ty v magisterských a doktorských studijních programech. Účast je zdarma.

Za podporu děkujeme Nadaci Alexandera von Humboldta.

Otázky na panelisty napište do komentáře při registraci.

Registrace byla ukončena.

Program

10:00 - 10:05

Úvodní slovo

10:05 - 11:20

Krátké přednášky hostů

11:20 - 11:30

přestávka

11:30 - 12:15

Panelová diskuze

12:15 - 12:45

Neformální diskuze

Hosté

Doc. Petra Gümplová, Ph.D.

Petra získala doktorát v oboru sociologie a politologie na New School for Social Research v New Yorku v USA. Momentálně vede projekt na téma Global Commons v rámci výzkumného centra Structural Change of Property na Friedrich Schiller univerzitě v německé Jeně. Zabývá se mezinárodní politickou teorií, mezinárodním právem, právy na přírodní zdroje a idejemi globální spravedlnosti. O těchto i jiných tématech publikovala v řadě zahraničních časopisů.

Ve vědeckých podoborech, ve kterých se Petra pohybuje, je zvykem pracovat sám nebo ve velmi malém týmu. Jakou roli pak hraje školitel/ka? Je potom výběr vedoucí o to důležitější, nebo se musí člověk soustředit více sám na sebe?


Mgr. Hana Hušková, Ph.D.

Hana vystudovala magisterský obor Imunologie na PřF UK v Praze, poté absolvovala doktorské studium současně na International Agency for Research on Cancer v Lyonu (Francie) a doktorské škole 1. LF UK. Poté působila jako postdoc v Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (Marseille, Francie) kde studovala opravy DNA. Nedávno se vrátila do ČR, užívá si mateřskou pauzu a věnuje se Czexpats in Science.

Během své akademické dráhy poznala několik vedoucích různých národností a s různou skladbou zkušeností. V průběhu studií se také potýkala se zdravotními problémy, což vedlo k vytříbení vztahů na pracovišti.

Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

Jan je archeolog, který studuje interakce lidí s prostředím. Jeho práce se zaměřuje na vztahy mezi hlavními sociálními a ekonomickými transformacemi, změnami ve využívání krajiny a klimatu v pravěku.Ve výzkumu často využívá velké archeologické databáze a teoretické modelování a kombinuje je s kvantitativními výsledky jiných vědních disciplín, zejména paleoekologie.

Jan je absolventem Masarykovy univerzity v Brně, kde získal titul Ph.D. z archeologie.

Již během studií začal sbírat zahraniční zkušenosti. Nejprve ve Vídni v Rakousku, později v Kielu v Německu. Po doktorátu odešel do USA jako Fulbright Scholar na University of Pennsylvania. Nyní působí jako vědecký pracovník na Botanickém ústavu AV ČR v Brně, kde však působil i během studií. Změnila zahraniční zkušenost jeho pohled na ústav a kolegy? Čím ho vedoucí v cizině obohatili?

Mgr. Daniel Rozbeský, Ph.D.

Daniel je vědecký pracovník na Univerzitě Karlově v Praze. Ve výzkumu se zaměřuje na strukturní biologii signálních molekul a receptorů na površích buněk, které hrají významnou roli v neurobiologii a souvisejících nemocech. Daniel vystudoval Univerzitu Karlovu, kde v roce 2013 získal doktorát z biochemie. Postdoktorskou stáž absolvoval v letech 2013-2020 v laboratoři Yvonne Jones na University of Oxford ve Spojeném království. V roce 2020 se vrátil na Univerzitu Karlovu, kde založil výzkumnou skupinu na Katedře buněčné biologie a ústavu BIOCEV.

Mgr. Ondřej Sedláček, Ph.D.

Ondřej je chemik. Získal doktorát v roce 2015 na Univerzitě Karlově a na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Poté strávil půl roku v Lawrence Berkeley National Laboratory jako Fulbright Scholar, několik měsíců v japonské Tsukubě a několik let jako Marie-Sklodowska Curie fellow na univerzitě v belgickém Gentu. Od roku 2021 zakládá s grantem PRIMUS na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy výzkumnou skupinu Polymerní syntézy a Biomateriálů, která se bude věnovat studiu syntetických buněk a chemické komunikace mezi nimi.

Během bakalářského a magisterského studia působil Ondřej ve skupině Antonína Holého na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Zažil tak svého školitele na vrcholu slávy, když probíhalo schvalování úspěšných léků proti HIV a upevňovala se spolupráce s farmaceutickým gigantem Gilead.